Bưu điện văn hóa xã Văn Khê

  • Mã bưu điện: 142101
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Khê
  • Địa chỉ: Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438165675