Bưu điện Thanh Oai

  • Mã bưu điện: 156700
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Oai
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 024.33873016