Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Trì

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Thanh Trì, Bưu điện KHL Thanh Trì, Bưu điện KHL Thanh Trì 2, Bưu điện Cầu Bươu, Bưu điện Tả Thanh Oai, Bưu điện Ngọc Hồi, Bưu điện Đông Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Thanh Liệt, Bưu điện văn hóa xã Tân Triều, Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Quỳnh, Bưu điện văn hóa xã Tả Thanh Oai, Bưu điện văn hóa xã Duyên Hà, Bưu điện văn hóa xã Đại Áng, Bưu điện văn hóa xã Liên Ninh, Bưu điện văn hóa xã Đông Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Vạn Phúc, Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa, Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Trì

Bưu điện Thanh Trì

 • Mã bưu điện: 134000
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Trì
 • Địa chỉ: Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 024.38615319

Bưu điện KHL Thanh Trì

 • Mã bưu điện: 134070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Trì
 • Địa chỉ: Sô´7, ngõ 405, Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 024.36814959

Bưu điện KHL Thanh Trì 2

 • Mã bưu điện: 134814
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Trì 2
 • Địa chỉ: Dãy nhà NV04, Khu đô thị Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại:

Bưu điện Cầu Bươu

 • Mã bưu điện: 134912
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Bươu
 • Địa chỉ: Sô´15, Xóm Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 02432323034

Bưu điện Tả Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 134915
 • Bưu cục: Bưu điện Tả Thanh Oai
 • Địa chỉ: Sô´3/7, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 024.38615300

Bưu điện Ngọc Hồi

 • Mã bưu điện: 134710
 • Bưu cục: Bưu điện Ngọc Hồi
 • Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 02438615246

Bưu điện Đông Mỹ

 • Mã bưu điện: 135400
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 024.38615236

Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 134600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 0975260586

Bưu điện văn hóa xã Thanh Liệt

 • Mã bưu điện: 134200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Liệt
 • Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 0979989255

Bưu điện văn hóa xã Tân Triều

 • Mã bưu điện: 134800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Triều
 • Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 01672772055

Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp

 • Mã bưu điện: 134100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 6882192

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Quỳnh

 • Mã bưu điện: 134500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Quỳnh
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 0936169555

Bưu điện văn hóa xã Tả Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 134900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Thanh Oai
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 01677580329

Bưu điện văn hóa xã Duyên Hà

 • Mã bưu điện: 135000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duyên Hà
 • Địa chỉ: Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 01685299069

Bưu điện văn hóa xã Đại Áng

 • Mã bưu điện: 135200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Áng
 • Địa chỉ: Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 01272302729

Bưu điện văn hóa xã Liên Ninh

 • Mã bưu điện: 135500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 0978161169

Bưu điện văn hóa xã Đông Mỹ

 • Mã bưu điện: 135401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 01688399673

Bưu điện văn hóa xã Vạn Phúc

 • Mã bưu điện: 135300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phúc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: 0988457597

Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa

 • Mã bưu điện: 134411
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa
 • Địa chỉ: Sô´Đội 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Trì

 • Mã bưu điện: 134028
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Trì
 • Địa chỉ: Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì
 • Điện thoại: