Bưu điện Phát hành Báo chí GD PHBC

  • Mã bưu điện: 100994
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC
  • Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: