Bưu điện Xuân Đỉnh

  • Mã bưu điện: 143310
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Đỉnh
  • Địa chỉ: Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 024.37633846