Bưu điện Thụy Phương

  • Mã bưu điện: 143360
  • Bưu cục: Bưu điện Thụy Phương
  • Địa chỉ: Sô´262, Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: