Bắc Ninh

Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng

Mã bưu điện: 223690 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng Địa chỉ: Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài Điện thoại:

Bưu điện Quảng Bố

Mã bưu điện: 223712 Bưu cục: Bưu điện Quảng Bố Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223646020

Bưu điện văn hóa xã Trung Chính

Mã bưu điện: 223520 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Chính Địa chỉ: Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223982360

Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá

Mã bưu điện: 223560 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223659430

Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

Mã bưu điện: 223580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân Địa chỉ: Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223654360

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương

Mã bưu điện: 223600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223868252

Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ

Mã bưu điện: 223590 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ Địa chỉ: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài Điện thoại: 02223868273

Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà

Mã bưu điện: 223650 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà Địa chỉ: Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài Điện thoại: 0848101966