Bưu điện khai thác cấp 2 KT Lương Tài

  • Mã bưu điện: 223550
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lương Tài
  • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223776666