Bưu điện văn phòng VP BĐH Lương Tài

  • Mã bưu điện: 223515
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Tài
  • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: