Bưu điện văn hóa xã Đức Long

  • Mã bưu điện: 223000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Long
  • Địa chỉ: Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864788