Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng

  • Mã bưu điện: 223690
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng
  • Địa chỉ: Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: