Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ

  • Mã bưu điện: 223590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ
  • Địa chỉ: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223868273