Bưu điện Chợ Ngụ

  • Mã bưu điện: 223360
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ngụ
  • Địa chỉ: Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 878999