Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh

  • Mã bưu điện: 223310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223665450