Bưu điện văn hóa xã Đại Lai

  • Mã bưu điện: 223280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Lai
  • Địa chỉ: Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223667400