Bưu điện văn hóa xã Tương Giang

  • Mã bưu điện: 222160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tương Giang
  • Địa chỉ: Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223834380