Bưu điện văn hóa xã Giang Sơn

  • Mã bưu điện: 223340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giang Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223556117