Bưu điện khai thác cấp 2 KT Thuận Thành

  • Mã bưu điện: 222420
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thuận Thành
  • Địa chỉ: Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223771771