Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang

  • Mã bưu điện: 222200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang
  • Địa chỉ: Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223834880