Bưu điện Chợ Núi

  • Mã bưu điện: 223350
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Núi
  • Địa chỉ: Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 556268