Bưu điện văn hóa xã Cách Bi

  • Mã bưu điện: 223050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cách Bi
  • Địa chỉ: Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863845