Bưu điện Thuận Thành

  • Mã bưu điện: 222400
  • Bưu cục: Bưu điện Thuận Thành
  • Địa chỉ: Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223865280