Bưu điện văn hóa xã Song Liễu

  • Mã bưu điện: 222720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Liễu
  • Địa chỉ: Thôn Liễu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223795668