Bưu điện văn hóa xã Bồng Lai

  • Mã bưu điện: 223040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bồng Lai
  • Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223628859