Bưu điện KHL Quế Võ

  • Mã bưu điện: 222813
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Quế Võ
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223610666