Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn

  • Mã bưu điện: 222307
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn
  • Địa chỉ: Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: