Bưu điện văn hóa xã An Thịnh

  • Mã bưu điện: 223630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223651272