Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà

  • Mã bưu điện: 223650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà
  • Địa chỉ: Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 0848101966