Bưu điện Đông Du

  • Mã bưu điện: 223072
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Du
  • Địa chỉ: Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 863256