VNPOST Từ Sơn, Bắc Ninh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Từ Sơn, Bắc Ninh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Bưu điện Từ Sơn, Bưu điện Trần Phú, Bưu điện KHL Tiên Sơn, Bưu điện Đình Bảng, Bưu điện KCN VSIP Từ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Hồng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Tương Giang, Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hương Mạc, Bưu điện văn hóa xã Phù Khê, Bưu điện văn hóa xã Châu Khê, Bưu điện văn hóa xã Đình Bảng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Từ Sơn, Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn, Bưu cục văn phòng VP BĐ Từ Sơn

Bưu điện Từ Sơn

 • Mã bưu điện: 222100
 • Bưu cục: Bưu điện Từ Sơn
 • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223831604

Bưu điện Trần Phú

 • Mã bưu điện: 222120
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Phú
 • Địa chỉ: Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223743444

Bưu điện KHL Tiên Sơn

 • Mã bưu điện: 222320
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tiên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223734864

Bưu điện Đình Bảng

 • Mã bưu điện: 222260
 • Bưu cục: Bưu điện Đình Bảng
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223840003

Bưu điện KCN VSIP Từ Sơn

 • Mã bưu điện: 222308
 • Bưu cục: Bưu điện KCN VSIP Từ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02413765858

Bưu điện văn hóa xã Tân Hồng

 • Mã bưu điện: 222130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834400

Bưu điện văn hóa xã Đồng Nguyên

 • Mã bưu điện: 222140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Nguyên
 • Địa chỉ: Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223740740

Bưu điện văn hóa xã Tương Giang

 • Mã bưu điện: 222160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tương Giang
 • Địa chỉ: Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834380

Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn

 • Mã bưu điện: 222180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Trước, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834360

Bưu điện văn hóa xã Hương Mạc

 • Mã bưu điện: 222210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Mạc
 • Địa chỉ: Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834350

Bưu điện văn hóa xã Phù Khê

 • Mã bưu điện: 222230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Khê
 • Địa chỉ: Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Châu Khê

 • Mã bưu điện: 222240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Khê
 • Địa chỉ: Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834370

Bưu điện văn hóa xã Đình Bảng

 • Mã bưu điện: 222261
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Bảng
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834330

Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang

 • Mã bưu điện: 222200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang
 • Địa chỉ: Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223834880

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Từ Sơn

 • Mã bưu điện: 222150
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Từ Sơn
 • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: 02223835555

Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn

 • Mã bưu điện: 222307
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn
 • Địa chỉ: Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐ Từ Sơn

 • Mã bưu điện: 222119
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ Từ Sơn
 • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại: