Bưu điện Gia Bình

  • Mã bưu điện: 223200
  • Bưu cục: Bưu điện Gia Bình
  • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223556115