Bưu điện văn hóa xã Ngọc Xá

  • Mã bưu điện: 222980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Xá
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864217