Bưu điện văn hóa xã Gia Đông

  • Mã bưu điện: 222580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Đông
  • Địa chỉ: Ấp Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223774727