Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng

  • Mã bưu điện: 222820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng
  • Địa chỉ: Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863844