Bưu điện khai thác cấp 2 KT Quế Võ

  • Mã bưu điện: 222830
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quế Võ
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863003