Bưu điện văn hóa xã Xuân Lâm

  • Mã bưu điện: 222610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223794572