Bưu điện Lương Tài

  • Mã bưu điện: 223500
  • Bưu cục: Bưu điện Lương Tài
  • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223867020