Bưu điện văn hóa xã Mộ Đạo

  • Mã bưu điện: 223080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mộ Đạo
  • Địa chỉ: Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863848