Bưu điện văn hóa xã Quế Tân

  • Mã bưu điện: 222870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Tân
  • Địa chỉ: Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863843