Bưu điện văn hóa xã Thanh Khương

  • Mã bưu điện: 222530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Khương
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Hoài, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223866400