Bưu điện văn hóa xã Song Giang

  • Mã bưu điện: 223330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Giang
  • Địa chỉ: Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223556102