Bưu điện văn hóa xã Bình Định

  • Mã bưu điện: 223720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Định
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223776255