Bưu điện KCN VSIP Từ Sơn

  • Mã bưu điện: 222308
  • Bưu cục: Bưu điện KCN VSIP Từ Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02413765858