Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Đạo

  • Mã bưu điện: 222630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Đạo
  • Địa chỉ: Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223780697