Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

  • Mã bưu điện: 223700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
  • Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223981001