Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá

  • Mã bưu điện: 223560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá
  • Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223659430