Bưu điện văn hóa xã Trung Chính

  • Mã bưu điện: 223520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Chính
  • Địa chỉ: Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223982360