Bưu điện văn hóa xã Lâm Thao

  • Mã bưu điện: 223740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Thao
  • Địa chỉ: Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223867381