Thanh Hoá

Bưu điện văn phòng KDTT Tĩnh Gia

Mã bưu điện: 456408 Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Tĩnh Gia Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm

Mã bưu điện: 456860 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm Địa chỉ: Thôn Trường Cát, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 0917252795

Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn

Mã bưu điện: 456970 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 0974056542

Hòm thư Công cộng Hải Hà

Mã bưu điện: 456409 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hải Hà Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hải Bình

Mã bưu điện: 456890 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bình Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 0918067765

Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm

Mã bưu điện: 456800 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, Xã Trúc Lâm, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 0948101459

Bưu điện văn hóa xã Tùng Lâm

Mã bưu điện: 456810 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tùng Lâm Địa chỉ: Thôn Trường Sơn 2, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 01646756087

Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải

Mã bưu điện: 456910 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải Địa chỉ: Thôn Thăng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia Điện thoại: 0943058345