Bưu điện văn hóa xã Hải Bình

  • Mã bưu điện: 456890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bình
  • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0918067765